Godt at vide – 2018

Befordringsfradrag
0-24 km 0,00 kr.
25-120 km 1,94 kr.
Over 120 km 0,97 kr.
Over 120 km – for visse udkantskommuner 1,94 kr.
Kørselsgodtgørelse
Egen bil eller motorcykel pr. km
indtil 20.000 km 3,54 kr.
Over 20.000 km. 1,94 kr.
Egen cykel eller knallert pr. km 0,53 kr.
Rejsegodtgørelse
Logi – efter regning
eller pr. døgn. 214,00 kr.
Fortæring pr. døgn 498,00 kr.
Loft over rejsefradrag 27.400,00 kr.
Fri telefon
Skattepligtigt beløb 2.800,00 kr.
Diskontoen
Yderligere oplys.: www.nationalbanken.dk
Beskæftigelsesfradrag 2018 – 9,50 pct.
Max. beløb 33.300 kr.
Nettoprisindeks (aug. 2015 = 100)
September 2016 100,4
September 2017 102,1
Yderligere oplysninger: www.dst.dk/priser  
Bundgrænser
Topskat 498.900 kr.
Aktieindkomst 52.900 kr.
Skatteprocenter
Arbejdsmarkedsbidrag 8,00 pct.
Topskat 15,00 pct.
Aktieindkomst under 51.700 kr.(2017) – 52.900 kr.(2018) 27,00 pct.
Aktieindkomst over 51.700 kr.(2017) – 52.900 kr.(2018) 42,00 pct.
Kapitalpension ingen fradrag
Ratepension max 54.700 kr.
Aldersopsparing/aldersforsikring 30.200 kr.
Gaver
Gave til nærbeslægtede
Max grænse for afgiftsfri 64.300 kr.
Gave til svigerbørn 22.500 kr.
Julegave fra arbejdsgiver ( ikke kontanter eller lign.) 800 kr.

 

www.revisionry.dk