Godt at vide – 2017

Befordringsfradrag
0-24 km 0,00 kr.
25-120 km 1,93 kr.
Over 120 km 0,97 kr.
Over 120 km – for visse udkantskommuner 1,93 kr.
Kørselsgodtgørelse
Egen bil eller motorcykel pr. km  
indtil 20.000 km 3,53 kr.
Over 20.000 km. 1,93 kr.
Egen cykel eller knallert pr. km 0,52 kr.
Rejsegodtgørelse
Logi – efter regning  
eller pr. døgn. 209,00 kr.
Fortæring pr. døgn 487,00 kr.
Loft over rejsefradrag 26.800,00 kr.
Fri telefon
Skattepligtigt beløb 2.700,00 kr.
Diskontoen
Yderligere oplys.: www.nationalbanken.dk
Beskæftigelsesfradrag 2017 – 8,75 pct.
Max. beløb 30.000 kr.
Nettoprisindeks (aug. 2015 = 100)
September 2015 100,2
September 2016 100,4
Yderligere oplysninger: www.dst.dk/priser
Bundgrænser
Topskat 479.600 kr.
Aktieindkomst 51.700 kr.
Skatteprocenter
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct.
Topskat 15,00 pct.
Aktieindkomst under 50.600 kr.(2016) – 51.700 kr.(2017) 27,00 pct.
Aktieindkomst over 50.600 kr.(2016) – 51.700 kr.(2017) 42,00 pct.
Pension
Kapitalpension ingen fradrag
Ratepension max 53.500 kr.
Gaver
Gave til nærbeslægtede  
Max grænse for afgiftsfri 62.900 kr.
Gave til svigerbørn 22.000 kr.
Julegave fra arbejdsgiver ( ikke kontanter eller lign.) 800 kr.

 

www.revisionry.dk