Godt at vide – 2016

Befordringsfradrag 2016
0-24 km 0,00 kr.
25-120 km 1,99 kr.
Over 120 km 1,00 kr.
Over 120 km – for visse udkantskommuner 1,99 kr.
Kørselsgodtgørelse 2016
Egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km 3,63 kr.
Egen bil eller motorcykel over 20.000 km 1,99 kr.
Egen cykel eller knallert pr. km 0,52 kr.
Rejsegodtgørelse 2016
Logi – efter regning eller pr. døgn 205 kr.
Fortæring pr. døgn 477 kr.
Loft over rejsefradrag 26.200 kr.
Fri telefon
Skattepligtigt beløb 2.700 kr.
Diskontoen
Yderlige oplysninger hos: nationalbanken.dk
Beskæftigelsesfradrag 2016 – 8,30 pct.
Max. beløb 28.000 kr.
Nettoprisindeks
Sep. 2015 133,4
Sep. 2014 132,5
Yderlige oplysninger hos: dst.dk/priser
Bundgrænser 2016
Topskat 467.300 kr.
Aktieindkomst 50.600 kr.
Skatteprocenter 2015
Arbejdsmarkedsbidrag 8,00 pct.
Topskat 15,00 pct.
Aktieindkomst under 49.900 kr. (50.600kr. i 2016) 27,00 pct.
Aktieindkomst over 49.900 kr. (50.600kr. i 2016) 42,00 pct.
Pension
Kapitalpension ingen fradrag
Ratepension max. 52.400 kr.
Gaver
Max. grænse for afgiftsfri (nærtbeslægtet) 61.500 kr.
Gave til svigerbørn 21.500 kr.
Julegave fra arbejdsgiver (ikke kontanter eller lign.) 800 kr.
www.revisionry.dk