Vigtige datoer

Januar 2018
15. Lønsumsafgift (kvartal + måned)
17. A-skat & AM-bidrag lønm. (s+m)
Indberetning af eIndkomst (s+m)
25. Månedsmoms (store)
EU-salg uden moms (s+m+st)
31. A-skat & AM-bidrag lønm. (store)
Indberetning af eIndkomst (store)
Februar 2018
1. Acontoskat (selskaber)
7. ATP og Feriekonto (timelønnede)
12. A-skat & AM-bidrag lønm. (s+m)
Indberetning af eIndkomst (s+m)
15. Lønsumsafgift (måned)
20. B-skat & AM-bidrag selvst.
26. Månedsmoms (store)
EU-salg uden moms (store)
28. A-skat + AM-bidrag lønm. (store)
Indberetning af eindkomst (store)
Marts 2018
01. Halvårsmoms (små). Kvartalsmoms (mellem)
12. A-skat + AM-bidrag lønm. (s+m). Indberetning af eIndkomst (s+m)
15. Lønsumsafgift (måned).
20. B-skat + AM-bidrag selvst. Acontoskat (selskaber)
26. Månedsmoms (store). EU-salg uden moms (store)
28. A-skat + AM-bidrag lønm. (store). Indberetning af eIndkomst (store)
April 2018
10. A-skat + AM-bidrag lønm. (s+m). Indberetning af eIndkomst (s+m)
16. Lønsumsafgift (kvartal + måned).
20. B-skat + AM-bidrag selvst.
25. Månedsmoms (store). EU-salg uden moms (sm+m+st)
30. A-skat + AM-bidrag lønm. (store). Indberetning af eIndkomst (store)
Maj 2018
01. Selvangivelse (lønmodtagere)
07. ATP. Feriekonto (timelønnede)
09. A-skat + AM-bidrag lønm. (s+m). Indberetning af eIndkomst (s+m)
15. Etableringskonto. Iværksætterordning. Lønsumsafgift (måned)
18. B-skat + AM-bidrag (selvst.)
25. Månedsmoms (store). EU-salg uden moms (store)
29. A-skat + AM-bidrag lønm. (store). Indberetning af eIndkomst (store)
Juni 2018
01. Kvartalsmoms (mellem)
11. A-skat + AM-bidrag lønm. (s+m). Indberetning af eiIndkomst (s+m)
15. Lønsumsafgift (måned)
25. Månedsmoms (store). EU-salg uden moms (store)
29. A-skat + AM-bidrag lønm. (store). Indberetning af eIndkomst (store)

www.revisionry.dk