Om RevisionRy

RevisionRy er dannet ved fusion af Revisionskontoret i Ry og Revisor TeamRy i 2011.

Skanderborgvej 27
Skanderborgvej 27, 8680 Ry

RevisionRy er medlem af FSR – Danske Revisorer, som er den nye revisorforening, dannet i 2011 af de tidligere Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer og Revifora.

 


Historisk om Revisionskontoret i Ry

Revisionskontoret i Ry er det fortsættende selskab efter fusionen med Revisionsfirmaet Michael Viskum i 2001

Det oprindelige Revisionskontoret i Ry er etableret af Revisor Bent Pedersen med kontor på Skanderborgvej 44, Ry.

I 1993 døde Revisor Bent Pedersen og Registreret revisor Ole M. Mikkelsen overtog firmaet efter 8 års ansættelse

I 2000 blev Revisionsfirmaet Peter Rasmussen, Alken overtaget af firmaet

I 2005 blev Revisor HD Mikhael Sander Fogh medindehaver efter 15 års ansættelse i firmaet.

Revisionsfirmaet Michael Viskum blev etableret i 1983 ved overtagelse af faders firma med kontor i Ålestrup.

I 1997 blev Samvirkende Revisorer, Ry v/Ole Steen Olesen overtaget af firmaet.

I januar 2012 har Michael Viskum overdraget sin ejerandel til de øvrige partnere og er samtidig udtrådt af firmaet.

I 2002 flyttede Revisionskontoret i Ry over på den anden side af Skanderborgvej til nr 27, som er ombygget i 2010/2011 og som fremover vil være domicil for RevisionRy.

Historisk om Revisor TeamRy

Revisor TeamRy er det fortsættende selskab efter fusionen med HFC Revision i 2003

Det oprindelige Revisor TeamRy blev etableret af Registreret revisor Jytte Thomsen med kontor i Mejlgade i Århus.

I 1979 blev Registreret revisor Jan Fogt medindehaver og firmaet flyttede til Ry med kontor på Skanderborgvej.

I 2001 blev Registreret revisor Niels Jørn Jeppesen medindehaver efter 16 års ansættelse i firmaet.

I 2004 udtrådte Registreret revisor Jytte Thomsen af firmaet for at gå på pension.

I 2012 overdrog Jan Fogt sin ejerandel til de øvrige partnere og fortsatte som medarbejder på deltid, indtil han d. 1.2.2016 valgte at gå på pension.

HFC Revision blev etableret i 1986 af Registreret revisor Hans Friborg Christensen med kontor på Parallelvej i Ry.

I 2009 overdrog Hans Friborg Christensen sin ejerandel til de øvrige partnere og har været ansat i firmaet indtil 31. aug. 2012, hvor han er fratrådt for at gå på pension.

Efter fusionen i 2003 flyttede firmaet til Brunhøjvej 5, Ry.

www.revisionry.dk